2020 Nisan Ayı Umre Turları

1219

FRANSA İÇİN 2020 NİSAN DÖNEMİ UMRE PROGRAMI

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR VE BELGELER
1) Dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli ve 3 boş vize sayfası bulunan biyometrik fotoğraflı Türk veya Fransız pasaportu (Çifte vatandaş olanların Türk Pasaportu ile başvurmaları daha uygun olacaktır).

2) Fransa vatandaşlığı olmayanlar için uçuş tarihinden itibaren en az 2 ay geçerli olan oturum kartı.

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Türk vatandaşları için).

4) ACW 135 menenjit aşısının yapıldığını gösteren WHO logolu sarı renkli imzalanıp kaşelenmiş son üç yıla ait uluslararası aşı karnesinin aslı.

5) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf. (Arkasına kişinin adı-soyadı yazılacaktır).

6) 18 yaşından küçükler için belediye tarafından kaşelenmiş veli muvafakatı (autorisation de sortie du territoire) ve ebeveynin Fransa’ya ait renkli kimlik fotokopisi. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

7) Ödeme havale şeklinde yapılacaktır; açıklama kısmına, umrecinin adı, soyadı, pasaport numarası yazılacak ve ‘umre ücreti’ olduğu belirtilecektir. (Örnek: Ahmet KARAHAN U19755590 4.Tur Umre ücreti).

8) 45 yaşından küçük olup yalnız gidecek olan bayanlara Suudi Arabistan makamlarınca umre vizesi verilmediğinden, bu bayanların başvurusu ancak 18 yaşından büyük erkek mahremi (refakatçisi) ile birlikte kabul edilecektir. Bu durumda olan bayanlar evlilik yahut aile cüzdanını da teslim edeceklerdir.

9) Son teslim tarihinden sonra gönderilen evraklar dikkate alınmayacaktır.

BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
1) Vizelerin alınmasında Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin kıstasları belirleyici olduğundan, bazı adaylara vize alınamamasından Din Hizmetleri Müşavirliğimiz sorumlu değildir.
2) Umrecilerimiz Cidde, Mekke ve Medine’de Diyanet İşleri Başkanlığımızın sağlık hizmetlerinden yararlanacak olmakla birlikte, kronik hastalığı olanların kullandıkları ilaçlardan yanlarına yeterince almaları, ayrıca bu ilaçlara dair doktordan alacakları İngilizce veya Arapça bir belgeyi yanlarında bulundurmaları uygun olacaktır.
3) Umreciler söz konusu ülkelere girmesi yasak olan maddeleri ve yayınları yanlarında bulundurmayacaklardır.
4) Umreciler Din Hizmetleri Müşavirliğince hazırlanan seyahat programına aynen uymakla yükümlüdürler; haklı sebepler veya kafile başkanınca takdir edilecek mazeretler dışında yerleştirildikleri gruptan ayrılmayacaklardır.
5) Umrecilerimiz Mekke ve Medine’deki ikamet yerlerinde ve seyahat esnasında sebep olacakları her çeşit zararı tazmin etmekle yükümlüdürler.
6) Suudi Arabistan kurum ve kuruluşlarından kaynaklanabilecek olumsuzluklardan Din Hizmetleri Müşavirliği sorumlu değildir.
7) Umreye gitmekten vazgeçilmesi durumunda, vazgeçtiklerini Müşavirliğimize yazılı olarak bildirdikleri tarih itibariyle; otel, uçak, vize ve benzeri işlemler için yapılan ödemeler düşüldükten sonra kalan meblağ, bildirecek banka hesabına havale edilir.
8) Başvurudan sonra, ancak seyahatten önce vefat eden umrecimizin parası, -o tarihe kadar yapılan masraflar düşülerek- kanuni işlemlerin tamamlanmasından sonra varislerine iade edilecektir.
9) Suudi Arabistan’da vefat edenlerin cenazeleri vefat ettikleri yerde defnedilmektedir. Ölen kişinin üzerinden çıkan değerli eşyalarla paralar Din Hizmetleri Müşavirliğine intikal ettiği takdirde kanuni varislerine iade edilecektir. Defin ile ilgili her türlü işlemler Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmektedir.
10) Uçuşlarla ilgili gecikme veya maddi, fizikî ve bedenî mağduriyetler, bagajların geç gelmesi ve kaybolması gibi sorunlardan ilgili havayolu şirketi sorumludur. Bu tür sorunların, uluslararası antlaşmalar gereği, bizzat yolcu veya bir yakını tarafından havayolu şirketine aktarılması gerekmektedir. Bunlarla ilgili her türlü yazışma, yolcu ile havayolu şirketi arasında gerçekleşir.
11) Burada yazılı olmayan hususlarda meydana gelecek sorun ve anlaşmazlıklar, Paris Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından imkan nispetinden çözüme kavuşturulacaktır.
12) Kayıt yaptıran umrecilerimiz bu duyuruda belirtilen hususları kabul etmiş sayılırlar.
13) Umreci adaylarımıza aşağıdaki malzemeler verilecektir:
✓ Erkeklere ihram seti, hanımlara ise havlu seti,
✓ Erkeklere ihram kemeri, hanımlara ise başörtüsü,
✓ “Kutsal İklimde Dua” kitabı,
✓ “Tavaf ve Say Duaları” kitabı,
✓ Seccade,
✓ Terlik çantası,
✓ Sırt çantası,
✓ Kokusuz sabun,
✓ Maske.

Tüm umreci adaylarımıza makbul ve mebrur bir umre yapmalarını diliyoruz.

Hac ve Umre Bürosu iletişim bilgisi ve adresi

DİTİB HAC VE UMRE BÜROSU
Adres: 58 Rue Lenine, 93170 Bagnolet
Tel: 01 43 62 16 16
E-Posta: [email protected]