Allah’a Yakın Olma Arayışı: Kurban – Se Rapprocher d’Allah par Le Sacrifice – 16.07.2021 HUTBE/KHOUTBA

63

HUTBE/KHOUTBA

Cuma Hutbeleri/ Khoutba du Vendredi

16.07.2021 – Allah’a Yakın Olma Arayışı: KurbanSe Rapprocher d’Allah par Le Sacrifice