CAMİ ve İLİM – 2 EKİM 2020 TÜRKÇE FRANSIZCA HUTBE

263

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: ‘’Mescitler şüphesiz Allah’ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.’’(1)

Okuduğum hadisi şerifte ise Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i câriye (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlât.” (2)

Kıymetli Kardeşlerim!

Allah Resûlü’nün zamanında Medine Mescidi, merkezi bir öneme sahipti. Mescit, ibadetlerin yanında, Müslümanların merak ettikleri soruları Hz. Peygamber’e (sav) sordukları, kendi aralarında bilgi alışverişinde bulundukları bir mekândı. Allah Resûlü, günün birinde, mescitte iki gruba rastlamış ve “İkisi de hayır üzeredir. Ama biri, diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah’a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise, dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür.” dedikten sonra, “Şüphe yok ki, ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim.” (3) diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.

Sonradan mescidin yanı başında sadece ilim talebeleri için Suffe denilen özel bir mekân yapılmıştır. Okuma yazma ve Kur’an öğretilen bu eğitim yuvasından pek çok âlim sahâbî yetişmiştir.(4) Bugün de aynı şuurla camiler, bulundukları şehrin, mahallenin sosyal hizmet ve ilişkilerinde, devamlı parlayan ve çevresini aydınlatan birer kandil gibidirler.

Değerli Müminler!

İnsan    için    uğrunda    yorulmaya, sıkıntı çekmeye değer en hayırlı gaye bilgidir. Bu bağlamda, sadece dini bilgiye ulaştıran değil, insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yönteme götüren yol kıymetlidir. Ancak bilgiyi bir sömürü, baskı ve manipülasyon aracı olarak kullanmak, bilgi kirliliği oluşturarak doğru ve gerçek bilgiyi perdelemek ve bunun sonucunda da ruhları ve zihinleri kirletmek asla tevessül edilmemesi gereken bir iştir.

Aziz Kardeşlerim!

Her yıl olduğu gibi bu yılda 1-7 Ekim tarihleri arası “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu yıl “Cami ve İlim” temasıyla camilere gereken ilgiyi gösterme, Resûlullah’ın uygulamaları ışığında caminin fonksiyonlarını belirleyip bunları canlı tutma, özellikle Allah’a kulluk ve İslâm kardeşliğinin pekiştirilmesi amacına dönük faaliyetlerini yeniden hatırlıyoruz. Camilerimizi mamur etmek için fedakârlıkta bulunan kardeşlerimizi hayırla yâd ediyoruz.

Bu vesileyle camilerimize hizmeti geçmiş ve ahirete irtihal etmiş din görevlilerimize ve cemaatimize Yüce Allah’tan rahmet, hayatta olanlara ve siz değerli kardeşlerimize sağlık ve afiyet içerisinde bereketli bir ömür diliyorum.

Chers musulmans !

Dans le verset que j’ai lu précédemment Allah (swt) nous dit : « Les mosquées sont consacrées à Allah : n’invoquez donc personne avec Allah. »

Quant au hadith, le prophète (sws) nous dit :

« Lorsqu’une personne meurt, toutes ses oeuvres sont interrompues sauf trois : une aumône continue (Sadaqa jariya), une science bénéfique propagée, ou un enfant qui fait des invocations en faveur de ses parents. »

Mes chers frères !

La mosquée, qui avait une importance centrale à l’époque de notre prophète, en plus d’être un lieu de culte et de prière, c’était un également un endroit d’étude et d’échange.

Un jour, le Messager d’Allah est tombé sur deux groupes dans la mosquée et a dit : « Les deux sont sur un bon chemin. Mais l’un est supérieur à l’autre. Certains d’entre eux prient Dieu et veulent quelque chose de lui. D’autres essaient de comprendre la religion, d’apprendre la science et d’enseigner à ceux qui ne savent pas. Ceux-ci sont supérieurs. ” Ensuite il a dit : “Certes, je n’ai été envoyé que pour vous enseigner.” » Puis il s’est assis à côté de ceux qui apprenait la science. Plus tard, à côté de la mosquée, un endroit spécial appelé Suffa a été construit pour les étudiants en sciences. Aujourd’hui, avec la même conscience, les mosquées sont comme des lampes qui brillent constamment et éclairent leur environnement, notamment dans les villes et les quartiers dans lesquelles elles se trouvent.

Mes chers frères !

Comme chaque année, cette année aussi entre le 1 et le 7 Octobre nous commémorons “La semaine des mosquées et des imams”.

Qu’Allah (swt) fasse miséricorde à tous nos frères et sœurs qui œuvrent et qui donnent de leur temps pour nos mosquées. Qu’Il fasse miséricorde, à nos fidèles et à nos imams qui ont servi nos mosquées pendant des années. Je souhaite également à nos chers frères et sœurs, une vie prospère dans la santé et le bien-être.

1 – Cin, 72/18.

2 – Müslim, Vasiyyet, 14

3 – Dârimî, Mukaddime, 32

4 – Hâkim, Müstedrek,  5

Cami ve iLim – 2 Ekim 2020 Türkçe Fransızca Hutbe word dosyasi indirmek için TIKLA

Cami ve iLim – 2 Ekim 2020 Türkçe Fransızca Hutbe Pdf indirmek için TIKLA