Diyanet İşleri Başkanı Görmez, gençlerle buluştu…/Le président des Affaires religieuses M. Görmez a rencontré les jeunes..

405

41591986-f258-4d16-9a1a-18c0c20ed315_l

 

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, gençlerle buluştu…

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkedeki gençlik merkezi liderleri ve üniversitelerin gençlik kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Bu yıl ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ana teması olarak belirlenen ‘Cami ve Gençlik’ etkinlikleri kapsamında ‘Diyanet-Gençlik Buluşması’ düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Diyanet ile gençlik arasındaki diyaloğun önemine dikkat çekti.

Diyanet olarak gençlerle yeni bir iletişim dili kurmanın gerekliliğine değinen Başkan Görmez, Kur’an-ı Kerim’den örnekler vererek, Kuran’ın da Allah ile insanlar arasında bir diyalog olduğunu, bir talimat olmadığını dile getirdi.

Camilerde gençlerle iletişim konusunda yeni bir metoda geçilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Görmez, gençlere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

“Gençlerle iletişimde yeni bir metoda ihtiyacımız var…”

Allah, kendi varlığını bile insana izah ederken, diyalog kurarak, soru sorarak izah ediyor. Aklımıza, gönlümüze hitap ediyor. Bizim de camilerde bu metoda geçmemiz gerekiyor. Camide, vaizin kürsüye oturup bir saat boyunca hiçbir soru almadan, hiçbir cevap vermeden, hiç kimseyle bir diyalog kurmadan vaaz etmesi doğru değildir. Bu Peygamberi metoda da aykırıdır. Hz. Peygamber’in hayatında böyle bir şey yoktur. Bir saat boyunca, Resul-i Ekrem’in kürsüden, insanlara sadece anlatıp, insanların hiçbir müdahalesini almadan, hiçbir sorusuna cevap vermeden yaptığı bir konuşma yoktur. Ancak biz bu hatalı metotta ısrar ediyoruz. Sonrada gençler neden camiye gelmiyor diye hayıflanıyoruz.

“Cami ve Gençlik haftasında atacağımız en büyük adım, camilerin içini sıcak bir atmosfere dönüştürmektir…”

Cami ve Gençlik haftasında, atacağımız en büyük adım, camilerin içini sıcak bir atmosfere dönüştürmektir. Peygamber Efendimiz dönemindeki cami sıcaklığının onda birini bile biz camilerimize taşıyabilirsek, inanıyorum ki gençlerimiz camiyi terk etmezler. O zaman çok daha farklı bir atmosferi, çok daha farklı güzellikleri birlikte yaşarız. Bunun için de, sizden destek bekliyoruz. Siz bize destek vereceksiniz, katkı sunacaksınız. Bizlerde istişarelerle, sizin düşüncelerinizi alarak, bu değişiklikleri yapmalıyız. Hz. Peygamber’in mescitte gençlerle ve diğer ashabıyla kurduğu ilişki, her türlü takdirin fevkindedir. Bu diyalog metodu, Kur’an’ın metodudur.

“Namaz, Allah ile kul arasında bir diyalogdur…”

Camiyle birlikte gençlerle konuşmamız gereken en önemli şey, namazdır. Çünkü namaz hem insanın miracıdır ve kalbinizin yücelmesini istiyorsanız, yeryüzünde yüce duygularla, düşüncelerle yaşamak istiyorsanız, namaz Allah ile aranızda bir diyalogdur. Kur’an’da bazı insanlarla ilgili “Namazı kaybettiler ve şehvetlerine uydular” mealinde bir eleştiri vardır. Bu iki cümle birbirine bağlıdır. İnsanlık namazı kaybettiği zaman, o diyaloğu kaybeder, Allah ile diyaloğunun kendisine kazandırdığı o yüce duyguları kaybeder. Bunu kaybettiği zaman da, arzularının esiri olur. Belki gençlik döneminde hiçbir zaman unutmamamız gereken bir husustur bu. Namazı kaybetmeyin gençler. Namazı kaybetmek, inanan bir genç için çok büyük bir eksiklik olur. İkinci adım ise, caminin içindeki atmosferi hep birlikte değiştirmeliyiz. Oraya gelen cemaatimiz, cami cemaati, kendini caminin yegane sahibi, sizleri de oraya ara sıra gelen misafir gibi görmemelidir.

“Varlık, maddeden ibaret değil.”

Hangi üniversitede okursanız okuyun, dört konuda inancınız ve bilginiz tam olmalıdır.  Bir Müslüman genç, dört konuda donanımlı olmalıdır. Birincisi varlık… Varlık dendiğinde, varlığın maddeden ve fizikten ibaret olmadığını, varlığın ardında bir mana olduğunu, fiziğin ardında bir metafizik olduğunu bilen bir anlayışa sahip olmalı. Bunun hakkında kitaplar okumalı. Çünkü Müslümanın varlık anlayışı bellidir.

“Vahiy, en temel bilgi kaynağıdır…”

İkincisi bilgi konusu… Bilginin sadece aklın ürettiği bilgiden ibaret olmadığını, vahyin en temel bilgi kaynaklarından biri olduğunu, ama vahiyle akıl arasında, bir bağ olduğunu çok iyi bilmeli. Küçük kitabı (insan), büyük kitabı (kainat), en büyük kitabı (Kur’an-ı Kerim) okumak gerekmektedir. Bu üç kitap arasında muhteşem bir ilişki vardır. Dikkat ederseniz, her üç kitap da ayetlerden oluşur. İnsanın gözü bir ayet olduğu gibi, yıldızlar birer ayet olduğu gibi, Kur’an’ın her bir satırı veya her bir ifadesi de bir ayettir. Bunlar hep birlikte yaratıcının varlık ve birliğini bize hatırlatır.

“İnsan değerli bir varlıktır…”

Üçüncüsü, insan etten ve kemikten ibaret bir varlık değildir. İnsan, muhteşem bir varlıktır. Hz. Peygamber, Kabe’ye şöyle hitap ediyor: ‘Kabe, ne kadar yücesin, hoşsun. Şanın ne kadar yüce. Ama Allah’a and olsun ki bir müminin kalbi senden daha yücedir.’ Dolayısıyla insan değerli bir varlık. Bizim insan anlayışımız belli.

“Hayat dünyadan ibaret değildir. Çok daha ebedi bir hayat var…”

Son olarak, alem tasavvurumuz, dünyadan ibaret değildir. Bizim alem tasavvurumuz dünyadan ibaret değil, hayat dünyadan ibaret değil. Çok daha ebedi bir hayat var. Bu dört konuda bizim oturmuş fikir ve düşüncelerimiz olmalıdır.

Programda gençlerin sorun, öneri ve projelerini de dinleyen Başkan Görmez, programın sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Le président des Affaires religieuses M. Görmez a rencontré les jeunes

Le président des Affaires religieuses le Prof. Dr. Mehmet Görmez a rencontré les leaders des centres de jeunesse du pays et les représentants des clubs de jeunesse des universités.
Dans le cadre des activités du thème« Les mosquées et la jeunesse » de la Semaine des mosquées et des fonctionnaires religieux de cette année, l’établissement a organisé une rencontre avec les jeunes. M. Görmez a pris la parole pendant la rencontre tenue dans la salle de conférence de la présidence des Affaires religieuses et attiré l’attention sur l’importance du dialogue entre l’établissement et les jeunes.
M. Görmez a relevé qu’il était nécessaire que l’établissement créé un nouveau langage de communication avec les jeunes et exprimé que le Coran était une forme de dialogue entre Allah et les hommes, en donnant des exemples du Saint Coran, et qu’il n’était pas un ordre.
Soulignant la nécessité de passer à une nouvelle méthode concernant le dialogue avec les jeunes dans les mosquées, M. Görmez a déclaré ce qui suit dans son discours adressé aux jeunes ;
 
« Nous avons besoin d’une nouvelle méthode de communication avec les jeunes… »
Même lorsque Dieu explique Sa propre présence à l’homme, il l’explique en créant un dialogue et en posant des questions. Il s’adresse à notre raison, à notre cœur. Nous devons aussi passer à cette méthode dans les mosquées. Ce n’est pas juste que dans les mosquées, le prêcheur se place au cursus et prononce son sermon pendant une heure sans recevoir aucune question, sans donner aucune réponse et sans fonder de dialogue avec quiconque. C’est contraire à la méthode prophétique. Il n’y a pas eu de telle chose dans la vie du prophète. Il n’y a aucun discours tenu par le prophète Mohammed pendant une heure en expliquant simplement aux gens sans aucune intervention des gens, sans recevoir aucune question. Mais nous insistons sur l’erreur de cette méthode. Ensuite nous nous plaignons de l’absence des jeunes dans les mosquées.
 
« Le plus grand pas à faire dans cette semaine des « mosquées et de la jeunesse », est de donner une atmosphère chaleureuse aux mosquées… »
Le plus grand pas à faire dans cette semaine des « mosquées et de la jeunesse », est de donner une atmosphère chaleureuse aux mosquées. Je suis persuadé que si nous pouvions donner aux mosquées le dixième de l’atmosphère chaleureuse de l’époque de notre Prophète, les jeunes ne quitteraient pas la mosquée. Nous vivrons alors une atmosphère très différente et de très belles choses. Pour ce faire, nous attendons votre soutien. Avec votre soutien et votre contribution, nous devons réaliser ces changements. La relation créée dans la salle de prière par le prophète Mohammed et ses autres compagnons mérite toutes les louanges. La méthode de ce dialogue est la méthode du Coran.
 
« La prière est un dialogue entre Allah et son serviteur… »
La chose la plus importante que nous devons discuter avec les jeunes à la mosquée est la prière. Car la prière est l’ascension de l’homme et de notre cœur. Si voulez vivre sur terre avec des pensées et des sentiments glorieux, la prière est le dialogue entre Allah et son serviteur. Il  y a une critique dirigée contre certaines personnes dans le Coran disant : « Ils ont perdu la prière et ont suivi leur lubricité ». Ces deux phrases sont liées. Lorsque l’homme perd la prière, il perd aussi ce dialogue. Il perd les sentiments glorieux qui lui sont donnés par ce dialogue avec Allah. Lorsqu’il le perd, il devient prisonnier de ses désirs. C’est probablement une chose qui ne doit jamais être oubliée dans la jeunesse. Ne perdez pas votre prière les jeunes. C’est une grande lacune pour les jeunes croyants de perdre la prière. Le deuxième pas à faire est de changer tous ensemble l’atmosphère de la mosquée. La communauté qui fréquente la mosquée, la communauté de la mosquée ne doivent pas vous percevoir comme des invités qui viennent de temps à autres.
 
« L’existence n’est pas uniquement faite de matière… »
Quelle que soit votre université, votre croyance et votre savoir doivent être complets sur quatre sujets. Un jeune musulman doit être cultivé sur quatre sujets. Premièrement, l’existence… Lorsqu’on évoque l’existence on doit avoir conscience qu’elle n’est pas uniquement faite de matière et de physique, qu’il y aune signification qui se cache derrière et qu’il y a derrière la physique la métaphysique. Des livres doivent être lus sur ce sujet. Car l’approche de l’existence des musulmans est claire.
 
« La révélation est la source d’information la plus fondamentale… »
Le deuxième sujet… Il doit savoir que l’information n’est pas uniquement faite de savoir produit par la raison, que la révélation est une source d’information fondamentale mais qu’il y a un lien entre la révélation et la raison. Il faut lire le plus petit livre (l’homme), le grand livre (l’univers) et le plus grand livre (le Coran). Il y a un précieux lien entre ces trois livres. Si vous faites attention, vous remarquerez que les trois livres sont constitués de versets. Ils nous rappellent tous ensemble la présence et l’unité du Créateur.
 
« L’homme est un être précieux… »
Troisièmement, l’homme n’est pas uniquement fait de chair et d’os. L’homme est un être précieux. Le prophète Mohammed disait à la Ka’ba : « Que tu es grande, que tu es belle la Ka’ba. Que ta gloire est grande. Mais Dieu soit loué, le cœur d’un fidèle est plus grand que toi ». L’homme est donc un être précieux. Notre approche de l’homme est donc claire.
En dernier lieu, nos intentions pour le monde ne se limitent pas à ce monde. La vie n’est pas seulement constituée de ce monde. IL y a une vie éternelle. Nous devons avoir des idées sur ces quatre sujets.
Ecoutant également les problèmes, les propositions et les projets des jeunes pendant le programme, M. Görmez a pris une photo de souvenir avec les jeunes à la fin du programme.

Fotoğraflar

Videolar

video