Dernek Yöneticileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

1092

Strazburg Din Hizmetleri Ataşeliği çalışma bölgesinde faaliyet gösteren derneklerimizin yöneticileriyle 2014 yılı istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. 13-14 Aralık 2014 Cumartesi ve Pazar günleri DİTİB Merkezinde yapılan toplantıya her dernekten iki yönetici katıldı. Üç yıldızlı otel iken satın alınarak DİTİB Eğitim Merkezi için ikametgâh bölümüne dönüştürülen bina uzak bölgelerden gelen katılımcılar için hizmet verdi.

Dernek Yöneticileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısında şu konular ele alındı:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve hizmet anlayışı

2014 yılının değerlendirilmesi: Ataşelik ve DİTİB faaliyetlerinin değerlendirilmesi, Strazburg İlahiyat Fakültesinin durumu, öğrencilerin Türkiye’ye nakledilme sebebi ve geleceği, Özel Yunus Emre Lisesi projesi, Otel binası, kullanım şekli, Kreş ve haftasonu anasınıfları açılması için yapılan hazırlıklar, Kitap Fuarı, Kadın Faaliyetleri Çalıştayı, Derneklere bayan görevli gönderilmesi, Mali durum analizi

Din görevlisi-cemaat-dernek ilişkileri: Durum değerlendirmesi, ilişkilerin ele alınması
Sorunlar varsa sebepleri, çözüm önerileri, iyi ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecekler, Görev, izin, yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi

Dernekler aidat sistemi (havuz sistemi): Bölgemizdeki 37 kadrolu görevliye rağmen duyulan kısa süreli görevli ihtiyacı, Havuz sistemine yeni katılacak dernekler, 2015 aidatlarının belirlenmesi

Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi: Durum tespiti, verimlilik analizi, Derslere devam-devamsızlık oranı, sebepleri, Yardımcı hocalar, Eğitim-öğretim faaliyetlerine derneğin ve öğrenci velilerinin maddi ve fiziki katkıları

Cenaze işlemleri: Cenaze hizmetleri konusunda vatandaşlarımızın memnuniyet durumu, Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu’nun çevredeki bilinirliği ve vatandaşlarımızın kanaati

DİTİB’in internet sitesi: İnternet sitemizin içeriğinin zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi için neler yapılabileceği

Dinî, sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak faaliyetlerin planlanması: Yılbaşı tatilinde uygulanacak Değerler Eğitimi Programı, Açık Kapı günleri, Cami rehberliği kursu, Aile ziyaretleri, Gezi ve kamplar, Turnuvalar, sportif etkinlikler, Bilgi yarışmaları, Sanatsal çalışmalar, Fahri hocalarla ilgili standardın sağlanması

Kadınlara yönelik faaliyetler: Kadınlar kolu çalışmaları, faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, Aile sorunlarının çözümü ile ilgili yapılacak faaliyetler, Okul aile birliklerinde kadınların görev alması, Dernek genel kurullarına kadınların üye olması ve yönetimlerde görev alması

Gençlere yönelik faaliyetler: Gençler kolu çalışmaları, Gençlik sorunları, çözümü için çalışmalar, Okul başarılarının arttırılması, ev ödevlerine destek kursları, Başarılı gençlerin rol-model olmasının sağlanması

STK’larla ilişkiler: Vatandaşlarımıza veya diğer Müslümanlara ait kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Mühtedi ve Türk olmayan Müslümanların DİTİB derneklerinden beklentileri, Gayrimüslimlerle ilişkiler, Diyalog çalışmaları, dünü, bugünü, geleceği

Derneklerimizin durumu: Derneklerimizin sorunları, Yazışma, arşiv ve kayıt sistemi, Mali konuların denetimi, Yardımlaşma kampanyaları, Muhasebe, avukatlık, tercüme, emlak vb profesyonel işlrde destek ve hizmet alımı, Dernek seçimleri, yönetim değişiklikleri, yöneticilerde aranan kiriterler, Profesyonel idarecilik semineri, etkili yöneticilik ve iletişim teknikleri, Derneklere tanınan sosyal haklar ve imkânlar, resmi kurumlardan ve fonlardan yararlanma, Proje temelli çalışmanın avantajları, proje hazırlama ve proje yönetiminde temel ilkeler

İslamofobi: Sebepleri, kaynakları, günümüzdeki tezahürleri, derneklerimize düşen görev ve sorumluluklar ve bu konuda yapılacak hukuksal mücadele, Basın ve kamuoyunda Türk ve İslam algısı, medya ve kamuoyu çalışmaları, Kampanya planlaması, İslam’ın yerlileşmesi sürecinde karşılaşılan sosyal ve siyasi sorunlar, Dışlama, ayrımcılık pratiklerine ve ötekileştirme diline karşı stratejilerimiz