DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK DİNÎ MUSİKÎ KURSU

441

DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK DİNÎ MUSİKÎ KURSU

Strazburg Diyanet Akademi Merkezinde, Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Dinî Musiki öğretmeni Abdurrahim ARPAGUŞ tarafından din görevlilerinin Türk müziği makamlarının icrâsı, Kur’an-ı Kerim’in makam uygulamalı okunması, ezân, salâ, kasîde, mevlid gibi cami musikîsi formlarının örneklendirilmesi konularıyla alakâlı 21 -24 Mart 2022 tarihleri arasında kurs düzenlenmektedir.