DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK DİNÎ MUSİKÎ KURSUMUZ DEVAM EDİYOR

24

DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK DİNÎ MUSİKÎ KURSUMUZUN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Strazburg bölgemize bağlı Metz Derneğinde, Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Dinî Musiki öğretmeni Abdurrahim ARPAGUŞ tarafından din görevlilerinin Türk müziği makamlarının icrâsı, Kur’an-ı Kerim’in makam uygulamalı okunması, ezân, salâ, kasîde, mevlid gibi cami musikîsi formlarının örneklendirilmesi konularıyla alakâlı 10 -12 Mayıs 2022 tarihleri arasında kurs düzenlendi.