“Din hizmeti kavramını çok daha geniş bir şekilde düşünmemiz gerekiyor…” / Le concept des services religieux doit être considéré d’une perspective plus large

418

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal hizmet kurumlarında görev yapacak personele yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenledi.

Ankara’da Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de katıldı.

Sosyal hizmet kurumlarında verilen manevi hizmet kalitesinin artırılmasının da amaçlandığı programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, sosyal hizmet kurumlarına yönelik verilen manevi hizmet yürütülürken dikkat edilmesi gereken hususlara dair önemli hatırlatmalarda bulundu.

Din hizmeti kavramının daha geniş düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Görmez’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

“Modern zamanlarda tüketim ekonomisiyle birlikte toplumda dezavantajlı kesimler oluştu…”

Modern zamanlar hayatı haz ve hız üzerine bina etti. Müthiş bir tüketim ekonomisi, insanoğlundaki bütün ihtirası kamçılayan bir hayat tarzına dönüştü.
Dünyada, ülkeler taksim ve tasnif ediliyor. Gelişmiş, az gelişmiş, kalkınmakta olan ülkeler şeklinde… Sadece bir kıtadaki obeziteyi önlemek için sarf edilen para ile dört Afrika kıtasını besleyebiliyorsunuz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Toplum içinde de dezavantajlı kesimler oluşuyor. Aileler bölünüyor, çocuklar sokağa dökülüyor, sokak çocukları oluşuyor, kadınlar evde zulme uğruyor, başka yerlere sığınmak zorunda kalıyor, yaşlılar çocuklarını yetiştirdikten sonra onların merhametinden mahrum kalıyor, başka evlere sığınmak zorunda kalıyor. Bütün bunlar modern hayatın yanlışlarıdır. Bu yanlışlığın kurbanı olan nice insanlar oluyor. Bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniyeti olarak bunları tamir etmeye başladı. Göçmen kuşları için vakıf kurmuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Bırakın Suriye’den ya da muhtelif yerlerden ülkemize sığınan muhacirleri, belli bir mevsimde ülkemizden geçen göçmen kuşlar için yuvalar yapmak üzere vakıflar kurmuşuz. Kadim kültürümüzün değerlerini öncelikle çok iyi bilmek gerekiyor.

“Din hizmeti kavramını çok daha geniş bir şekilde düşünmemiz gerekiyor…”

Din hizmeti denilince artık akla sadece namazda rehberlik, oruç, hac, cami hizmeti gelmiyor. Bu İslam’ın reddettiği, hayatı parçalara ayırmak anlamına geliyor. İslam hayatı parçalamaz. Hayatı dini hayat ve dünyevi hayat şeklinde ikiye ayırmaz. Hayatı bir bütün olarak görür. Hayatın her alanında metafizik boyutu, manevi boyutu asla ihmal etmez. Din hizmeti kavramını çok daha geniş düşünmeliyiz. Yoldaki insanlara engel olan bir taşı yoldan kaldırmayı imanın bir parçası olarak gören bir Peygamberin ümmetiyiz. Din hizmeti kavramını dar anlamda sadece ibadet hizmeti olarak görmek 20. asırda en büyük hatalarımızdan biri olmuştur. Din hizmeti kavramı üzerinde yeniden durmalıyız.

“Toplumun kırılgan kesimlerine din ve ahlak temelli manevi destek vererek, onların hayata tutunmalarını sağlamak gerekir…”

Toplumun dezavantajlı kesimine hizmet götürmek bizim için son derece önemlidir. O insanların bir takım ihtiyaçları var ancak o insanların belki de en çok ruhi, manevi ihtiyaçları var. Kalpleri kırılmıştır o kalplerin tamir edilmesine ihtiyaçları var. Bunu vaaz ile bilgi vermekle yapamayız. Cami hizmetiyle bu hizmeti birbirine karıştırmamalıyız. Onlarla ilgilenerek, empati yaparak, gönül dünyalarına girerek, dostluk kurarak bu hizmeti yapabiliriz. Misyonumuz, toplumumuzun sosyal hizmet kapsamına giren kırılgan kesimine din ve ahlak temelli manevi destek hizmeti sunmaktır. Bu kesimlere din ve ahlak temelli manevi destek sunmak ve bu kesimlerin, dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleriyle hayata tutunmalarını ve güçlenmelerini sağlamaktır. Sosyal kurumlara sığınan insanlara manevi bakım ve onarımı yaşatarak, onlarla birlikte yaşayarak, zor dönemlerini atlatmalarında onların yanında olmak, hayata tutunmalarını sağlamak son derece önemlidir. Bu kesimlere toplumla bütünleşme becerisini kazandırmak, sağlıklı ve huzurlu bir toplum yapısı inşa etmek yine son derece önemlidir.

“Sosyal hizmet yürütürken dikkat edilmesi gereken önemli ilkeler var…”

Dikkat etmemiz gereken bazı ilkeler var. Bunlardan birincisi, sağlam dini bilgileri, doğru metotlarla hassas kesimlere ulaştırmak…  Özel okumalar yaparak, dikkatli çalışmalar yürütmek gerekir. İkincisi, sosyal hizmet kurumlarında manevi desteği sağlarken sürekliliği korumak… Bu hizmet merhameti, sevinci, şefkati taşıma hizmetidir. Bu hizmet, bir tamir hizmetidir. Kırılan kalbi tamir hizmetidir. Kalp sadece söz ile değil, en çok hal ile tamir edilir. Üçüncüsü ise, sürekliliği ve izlenebilirliği sağlamak… Sadece vaaz hizmeti verip sonrasını takip etmemek olmaz. Aşama aşama takip etmek gerekir. Bir başka ilke olarak, kurumlarda tarafsız ve gizlilik ilkesiyle bu hizmeti sunmak… Bu hizmeti yürütürken bazen bu insanlar sırlarını paylaşabiliyor. Bu sırları asla ifşa etmeden, bu sırları saklayarak hizmetlerimizi yürütmemiz gerekir. Buna dikkat etmezsek bu hizmetin en önemli ilkesini çiğnemiş oluruz. Son olarak, ayrım gözetmeden kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşım sergilemek… Buna bağlı olarak oradaki çalışanlarla işbirliği içinde bu hizmetlerimizi yürütmek…

Türkiye genelinden 120 kişinin katıldığı hizmet içi eğitim semineri çeşitli programlar kapsamında 5 gün sürecek.

La présidence des Affaires religieuses a organisé un séminaire de formation interne pour le personnel qui servira dans les institutions de services sociaux.
Le président des Affaires religieuses, le Prof. Dr. Mehmet Görmez, a participé au séminaire organisé par la direction générale des services religieux au centre de formation Rıfat Börekçi à Ankara.
Prenant la parole pendant le séminaire organisé pour accroître la qualité du service spirituel dans les établissements de services sociaux, M. Görmez a fait quelques rappels sur les sujets importants dans l’exécution des services spirituels dans les institutions de services sociaux.
Indiquant que le concept des services religieux devait être considéré d’une perspective plus large, M. Görmez a déclaré ce qui suit dans son discours :
« Des secteurs désavantagés se sont créés dans la société avec l’émergence de l’économie de consommation… »
La vie des temps modernes est construite sur le plaisir et la vitesse. Il y a une incroyable économie de consommation qui a créé un mode de vie rempli de désires.
Dans le monde, les pays sont catégorisés et divisés. Ils sont classés en pays développés, peu développés et en voie de développement… L’argent dépensé sur un seul continent pour prévenir l’obésité pourrait nourrir quatre fois l’Afrique. C’est dans ce monde que nous vivons. Il y a dans la société, des secteurs désavantagés. Les familles se divisent, les enfants sont dans la rue, ils deviennent des enfants de rue, les femmes sont maltraitées et sont contraintes de se réfugier ailleurs, les personnes âgées sont privées de la compassion de leurs enfants une fois les avoir éduqués et doivent s’abriter ailleurs. Ce sont des erreurs de la vie moderne. Il y a tant de personnes qui sont victimes de ces erreurs. Notre civilisation qui est basée sur des fondations a commencé à réparer tout cela. Nous sommes les enfants d’une civilisation qui a créé une fondation pour les oiseaux migrateurs. Nous avons fondé des fondations pour construire des nids aux oiseaux migrateurs qui passent par notre pays certaines saisons, sans même parler des réfugiés qui viennent de la Syrie ou d’autres pays. Nous devons d’abord très bien connaître les valeurs de notre culture ancrée.
« Le concept des services religieux doit être considéré d’une perspective plus large… »
Lorsqu’on évoque les services religieux, on ne pense pas seulement à la guidance pendant la prière ou aux services de jeûne, de hajj et de mosquée. Cela signifie diviser la vie et l’islam rejette cette idée. L’islam ne divise pas la vie. L’islam ne sépare pas la vie en vie religieuse et vie mondaine. L’islam considère la vie comme un ensemble. L’islam ne néglige jamais la dimension métaphysique, la dimension spirituelle dans tous les domaines de la vie. Nous devons considérer le concept des services religieux d’une optique bien plus large. Nous sommes les disciples d’un Prophète qui considère que lever une pierre de la route qui gêne le passage des gens, fait partie de la foi. C’est une des plus grandes erreurs du 20ème siècle de considérer les services religieux d’une perspective étroite, uniquement comme un service au culte. Nous devons reconsidérer le concept des services religieux.
« Nous devons apporter un soutien religieux et spirituel aux secteurs fragiles de la société et les aider à s’accrocher à la vie… »
C’est extrêmement important d’apporter notre aide aux secteurs fragiles de la société. Ces personnes ont des besoins mais elles ont probablement un plus grand besoin sur le plan moral et spirituel. Ces personnes ont le cœur brisé et leur cœur doit être réparé. Nous ne pouvons le faire avec des sermons et en donnant des informations. Nous ne pouvons mélanger ce service avec le service de la mosquée. Nous pouvons accomplir ce service en nous intéressant à eux, en compatissant, en entrant dans leur monde, en créant une amitié. Notre mission consiste à apporter un soutien religieux et spirituel aux secteurs fragiles de la société  et les aider à s’accrocher à la vie. C’est extrêmement important de soigner spirituellement parlant les gens qui se réfugient dans les institutions sociales, de les soutenir dans leurs temps difficiles, de les aider à s’accrocher à la vie. C’est également extrêmement important de les réintégrer à la société et de construire une structure sociale saine et sereine.
 
« Il y a des principes importants auxquels nous devons faire attention lorsque nous entreprenons des services sociaux… »
Il y a certains principes importants auxquels nous devons faire attention. Le premier de ces principes est de communiquer aux secteurs fragiles de la société des informations religieuses sûres avec les bonnes méthodes…. Nous devons mettre en place des lectures et des études spéciales. Le second principe consiste à préserver la continuité lorsqu’un soutien spirituel est apporté dans les institutions de services sociaux… Ce service est celui de la compassion, de la joie et de l’affection. Ce service est un service visant à réparer les cœurs brisés. Le troisième principe consiste à apporter une continuité et une traçabilité. Vous ne pouvez pas donner un sermon et ne pas suivre la suite. Il faut suivre étape par étape. Il y a aussi un autre principe, celui de présenter ce service avec discrétion et neutralité. Lorsque nous accomplissons ce service, les gens peuvent révéler leurs secrets. Nous devons réaliser notre devoir sans jamais révéler leurs secrets et en les gardant pour nous. Si nous n’y faisons pas attention, nous violerons le principe le plus important de ce service. En dernier lieu, il faut exposer une attitude embrassant tout le monde sans aucune discrimination… Dans ce cadre, nous devons accomplir ces services dans la coopération avec les personnes travaillant dans ces institutions.
 
Le séminaire de formation interne auquel 120 personnes ont participé, durera cinq jours.

 

 

video