Fahri Görevli Yeterlik Sınavı

344

Strasbourg Din Hizmetleri Ataşeliği bölgesindeki camilerde yürütülen din ve eğitim hizmetlerinde fahri olarak görev alabilecek olanların tespiti amacıyla 19-20 Aralık 2015 Cumartesi-Pazar günlerinde Strasbourg DİTİB merkezinde Fahri Görevli Yeterlik Sınavı yapılacaktır.

Sınav-DuyurusuBaşvuru-Formu