GÜN, MİLLETÇE KENETLENME VE GELECEĞİMİZİ İNŞA ETME GÜNÜDÜR

227

cuma-hutbesi-22-07-2016

Kardeşlerim!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Gevşeklik göstermeyin,
üzülmeyin! Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün
olan sizsiniz.”1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Müminin durumuna
şaşılır! Her hâli kendisi için hayırlıdır. Bu durum
yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir
hâl geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur.
Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder; bu da
onun için hayır olur.”2

Kardeşlerim!
İçinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte
engin rahmetiyle milletimizi büyük sıkıntılardan ve
felaketlerden kurtaran Yüce Allah’a sonsuz hamd-ü
senalar olsun.

Bu süreçte kendilerine şehitlik nasip olan bütün
kardeşlerimize Cenabı Hak’tan rahmet ve mağfiret,
yakınlarına ve milletimize sabr-ı cemil ve metanet
diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar vermesini Yüce
Rabbimden niyaz ediyorum.

Aziz Kardeşlerim!
15 Temmuz gecesi millet olarak tarihimizin en
zor, en uzun ve karanlık gecelerinden birini yaşadık.
Yüce Rabbimiz, bütün unsurlarıyla milletimize
kenetlenmeyi nasip etti ve milletimiz emanetine
sahip çıktı. Hiç kuşkusuz millet olarak sahip
olduğumuz bu birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu en
büyük nimetlerden biridir. Hamdolsun! Bu büyük
nimet sayesinde ateş çukuruna yuvarlanmaktan ve
karanlığa gömülmekten kurtulduk.

Kardeşlerim!
Bu acı tecrübe bize şunu gösterdi: Hiçbir güç
Allah aşkı ve vatan sevgisiyle dolu yüreklerden daha
üstün olamaz! Bu hain saldırılar bize şunu öğretti:
Şerefli milletimizi sindirmeyi, itibarını zedelemeyi
hedefleyenler rezil ve zelil olmaya mahkûmdur!
Kim mazlumun, mağdurun, muhacirin yanındaysa
Cenab-ı Hakk’ın kudret, rahmet ve inayeti de onun
yanındadır.

Değerli Kardeşlerim!
Allah’a sonsuz hamdolsun ki, bu topraklar
asırlardır Müslüman yurdudur. Bu millet şüheda
evladıdır. Bu ezanlar, bu cumalar İslam’ın şiarıdır.
Bu dinin, tek bir harfi bile değişmeyen bir kitabı
vardır. Bu dinin, en güzel örnek olma vasfına sahip
bir Peygamberi vardır. Allah’ın bize verdiği bir akıl,
bir kalp vardır. Bizim değişmez değerlerimiz, 14
asırlık engin bir tecrübemiz vardır. Hiçbirimiz
Müslüman olarak bütün bunları bir tarafa
bırakamayız. Aklımızı, idrakimizi, vicdanımızı bir
kişiye ya da gruba teslim edemeyiz. Dünya menfaati
için dinimizden geçemeyiz. Din-i mübin-i İslam’ı
alet ederek dünyayı elde etmeye çalışanlara ise asla
fırsat veremeyiz.

Muhterem Kardeşlerim!
Geliniz, bu Cuma gününde, bu mübarek saatte
hep birlikte el açıp Yüce Rabbimize yalvaralım:

Allah’ım!

İzzetine sahip çıkmak için tanklara meydan
okuyan bu millete zeval verme!

Asırlar boyunca mazlumların umudu olmuş,
mağdurların yanında yer almış, muhacirlere kucak
açmış bu milletin üzerinden rahmet ve nusretini
eksik etme!

Umudumuzu ve huzurumuzu bozmak
isteyenlere, topraklarımıza fesat tohumları ekmeye
çalışanlara fırsat verme!

Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını
sarsacak her türlü dâhili ve harici düşmanlardan
bizleri halas eyle!

Biz sırtımızı sana dayadık, sana güvendik,
gücümüzü sana ettiğimiz imandan aldık,
yıkılmamıza ve dağılmamıza izin verme Allah’ım!

Zalimlerin zulmüne rağmen bizi adaletten ve
merhametten ayırma Allah’ım!

Kötülerin kötülüklerine rağmen bizi iyilikten
ayırma Allah’ım!

İntikam hırsıyla adaletten şaşan, öfkesine
kurban olup hakkaniyetten uzaklaşan, mağrur olup
haddi aşan kullarından olmaktan sana sığınırız.

Sen, milletimizin bu soylu direnişini bir adalet
ve hakkaniyet direnişi olarak muzaffer eyle!


1 Al-i İmran, 3/139.
2 Müslim, Zühd ve rekâik, 64.

Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü