Strazburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Doğu Fransa’da hizmet veren 69 derneği bir çatı altında birleştiren bir kuruluştur.

Çoğunluğu Türkler olmak üzere, her milliyetten ve her yaştan insana dinî, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında hizmet sunuyoruz.

Çalışmalarımızda çocuklara, gençlere, hanımlara, yaşlılara ve özellikle yoğun ilgiye ihtiyacı olan kesimlere daha fazla özen gösteriyoruz.

Kapımız Türklere ve Müslüman kardeşlerimize açık olduğu gibi bizden hizmet almak isteyen herkese açıktır.

Müslümanlara ibadet edebileceği yer ve imkânları hazırlıyoruz, bu alanda yapılan çalışmalara katkı sağlıyoruz.

Türk toplumunun ev sahibi kültürle uyumlu ve katılımcı ilişkiler kurmasına katkı sağlıyor, bu maksatla proje ve aktiviteler yapıyoruz.

Her kesime aynı yakınlıkta duruyor ve sosyal ve kültürel alanlarda toplum yararına faaliyetler yürütüyoruz.

Diğer dinlerin temsilcileriyle karşılıklı anlayışa dayalı açık ve dostane ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye önem veriyoruz.

L’Union Turco-Islamique des affaires religieuses de Strasbourg est une organisation qui regroupe sous un même toit 69 associations de l’Est de la France. On offre des services dans les domaines religieux, sociaux, culturels et éducatifs à toute personne de quelque nationalité ou d’âge qu’il soit. Dans nos actions, nous attachons une attention particulière aux enfants, aux jeunes, aux femmes, aux personnes âgées et notamment aux personnes en difficulté. Notre structure est aussi bien ouvertes aux turcs et musulmans qu’à tout autre personne désirant bénéficier de nos services. Nous préparons pour un lieu de culte et les opportunités associées pour les musulmans. Nous contribuons ainsi aux travaux effectués dans ce domaine. Aussi, nous contribuons à ce que la communauté turc tisse des relations de coopération en adéquation avec la culture du pays. DITIB se trouve à proximité égale de chaque communauté et œuvre pour des activités socio culturelles en faveur de la société. On prête finalement attention à créer et à faire perdurer des liens amicaux basés sur la compréhension mutuelle avec les représentants des autres religions.