Faaliyetleri yürütürken özenle riayet ettiğimiz temel ilkeler şunlardır:

* Fransa Anayasasına ve yasalarına titizlikle uyar, faaliyetlerini hukuk çerçevesinde yürütür.

* Siyasî partilere eşit mesafededir ve kesinlikle politik faaliyetlerde bulunmaz. Partilerüstü konumunu her durumda korur.

* Dernekler Yasasına göre çalışır; ilgili makamlarca tescil edilen tüzüğünde yazılı görev ve sorumluluklarını yürütür.

* Çalışmalarında diğer din mensuplarına karşı İslâmiyet’in de temel ilkelerinden olan karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma içerisinde bulunur.

* Her türlü şiddeti ve şiddete çağrıyı kesinlikle reddeder.

* Çalışmalarında üyelerine eşit muamelede bulunur. Hem üyelerine, hem de dışarıya karşı şeffaftır.

* Toplum yararına olan dinî, hayrî, sosyal, kültürel ve sportif gayeler güder.

Respecter scrupuleusement la Constitution et la loi française et mener des activités dans le cadre des lois.

Ne cautionner aucun parti politique, ne mener aucune manifestation de cet ordre et maintenir cette position de neutralité.

Agir selon les statuts et règlements des associations, mener à bien les compétences et responsabilités approuvées par les autorités compétentes.

Se fonder sur les principes de base de l’Islam que sont l’affection, le respect mutuels et la solidarité lors d’échange avec les membres appartenant à d’autres croyances.

Rejeter et refuser toute forme de violence ou appel à la violence.

Poursuivre les principes de l’égalité et de la transparence envers ses membres et ses interlocuteurs externes.

Poursuite d’objectifs d’intérêt social à des fins religieuses, caritatives, sociales, culturelles et sportives.