İş ve Ticaret Ahlakı – 9 Ekim 2020 Türkçe Fransızca Hutbe

179

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!

Peygamberimiz (sav) bir gün pazarda dolaşırken bir yiyecek yığınına elini daldırmış, eline ıslaklık gelince ‘nedir bu’ diye sormuş ve ‘yağmur yağdı ondan ıslandı’ denilince ‘o ıslak tarafı halkın görebilmesi için üste getirseydin ya! Bizi aldatan bizden değildir.1 buyurarak iş ve ticaret hayatının temelinin güvene, insanları aldatmamaya dayandığını mü’minlere göstermişti.

Aziz müminler!

Her an içinde yaşadığımız iş ve ticaret hayatında hepimize büyük görevler düşüyor. İşveren, işçisinin hakkına saygı göstermeli ve ona iyi davranmalıdır. Peygamberimizin “İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz”2 hadisini hatırlayarak, ücreti zamanında ödemeli, işçisine karşı kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeli, kaçak işçi çalıştırmamalıdır.

Muhterem kardeşlerim!

Tüccar; doğru, güvenilir ve dürüst olmalıdır, müşterisini aldatmamalıdır. Peygamberimiz (sav), Doğru ve güvenilir tüccarın ahirette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacağını müjdelemiştir.3  Ticaretin bereketli olması için varsa, malının ayıp ve kusurlarını söylemeli, ölçü ve tartıda kesinlikle hile yapmamalıdır.

Bu hususta Cenab-ı Allah Mutaffifin Suresinde şöyle buyurmaktadır: “Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar, insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün için, insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için, diriltileceklerini sanmıyorlar mı?”4

İşçi de işini iyi ve sağlam yapmalı, iş yerinde kullandığı eşyaları dikkatli kullanmalı, iş verene karşı kanunî yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmelidir. İsraftan kaçınmalı, mesai saatlerine dikkat etmenin kul hakkı olduğunu unutmamalıdır.

 Aziz Müminler!

İş ve ticaret hayatının içinde her birimiz farklı görev ve konumlarda bulunuyoruz. Dünya hırsına kapılmadan, helalinden kazanıp ailemize helal lokma yedirelim. Böylece hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur etmiş olalım.

Chers Musulmans !

Un jour, Notre Prophète (sws) passa devant un tas de blé, il y introduisit la main et constata qu’il était humide. Il s’écria alors : « Mais qu’est-ce que cela signifie, ô vendeur de blé ? » – « C’est à cause de la pluie qu’il est mouillé, répondit l’autre. » Le Prophète dit alors : « Et pourquoi n’as-tu pas mis ce qui est humide sur le dessus afin que les gens le voient ? Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres. Avec ce Hadith le prophète a montré aux croyants que le fondement des affaires et de la vie commerciale est basé sur la confiance et non sur la tromperie.

Nous avons tous de grande responsabilité dans notre vie professionnelle. L’employeur doit respecter le droit de ses salariés et les traiter correctement. Tout en souvenant du hadith de notre Prophète, « Donnez à l’employé son salaire avant que sa sueur ne sèche », il doit lui verser son salaire à temps, respecter les règles obligatoires du droit du travail. Il ne doit pas employer de salarié de façon illégale.

Mes chers frères !

Le commerçant doit être juste, fiable et honnête, il ne doit pas tromper son client. Afin que le commerce soit béni, le vendeur doit montrer les défauts de sa marchandise s’il y en a. C’est dans ce sens qu’Allah le Tout-Puissant nous dit dans la sourate Al-Moutaffifin: Malheur aux fraudeurs ! Qui, lorsqu’ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, et qui lorsqu’eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, [leur] causent perte. Ceux-là ne pensent-ils pas qu’ils seront ressuscités, en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l’Univers ?

Le salarié doit également s’acquitter pleinement de ses obligations et de ses horaires vers son employeur et il doit faire fructifier l’entreprise ou il travail.

Chers croyants !

Dans le monde du travail, nous avons chacun des tâches et des responsabilités différentes. Gagnons notre vie de façon licite et donnons ce qui est licite à nos familles, en évitant de se faire avoir par les passions de ce bas monde. Ainsi, construisons nos vies ici-bas et dans l’au-delà.

1 Müslim imam 164 

2 İbni mace ruhun 4

3 Tirmizi buyu 4               

4 Mutaffifin 1/6

İş ve Ticaret Ahlakı – 9 Ekim 2020 Türkçe Fransızca Hutbe indirmek için TIKLA