İSLAM’I TEMSİL SORUMLULUĞUMUZ / NOTRE RESPONSABİLİTÉ DE REPRESENTER L’İSLAM 15.07.2022 HUTBE

159

İslam’ı Temsil Sorumluluğumuz / Notre responsabilité de representer l’islam

İslam’ı Temsil Sorumluluğumuz

Notre responsabilité de representer l’islam