Münih Ataşelik Bölgesi Din Görevlileri Mesleki Gelişim Semineri

478

Münih Ataşelik Bölgesi Din Görevlileri Mesleki Gelişim Semineri 13-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Strazburg Diyanet Akademi Merkezinde yapıldı.

Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Dr. M. Fevzi HAMURCU, hoşgeldiniz konuşmasının ardından DİTİB yerleşkesi hakkında bilgi verdi.

Münih Din Hizmetleri Ataşesi Kuddusi UYSAL ve Din Hizletleri Müşaviri Prof. Dr. Nevzat Y. AŞIKOĞLU’nun yaptıkları selamlama konuşmalarının ardından Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Kemal Hakkı KILIÇ “Değişen Dünyada Din Hizmeti Anlayışımız, Hedeflerimiz ve Başkanlığımızın Yurtdışı Hizmetleri” konusunu ele aldı.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanı Cafer Tayyar DOYMAZ ise “Başkanlığımızın Yaygın Din Eğitimi Stratejileri ve Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar” konusunu işledi.

Din Hizmetlerinde Dini Danışma ve Rehberliğin Önemi Din Hiz.Müşaviri Prof. Dr. Nevzat Y. AŞIKOĞLU tarafından ele alındı.

Ayrıca şu konular da ele alındı:

DİTİB Genel Merkezinden Seat Uzeirovski: “Stres ve Tükenmişlikle Başa Çıkma” ve “Manevi Rehberlik” (Kavram/Tarihi/Anlamı/Hizmet Alanları)

  • Hastane, hapishane, acil durumlarda manevi rehberlik
  • Resmi kurum ve kişilerle iletişim (Hastane, hapishane, acil durum)
  • Konuşma teknikleri
  • Kriz anında müdahale (Trafik kazası, Yangın, İntihar vs.)
  • Ölüm haberi iletimi vs.

 

DİTİB Genel Merkezinden Emre ŞİMŞEK: Etkin Din Eğitimi Yöntemleri, Cami Eğitiminde Sınıf Yönetimi ve Örnek Ders Anlatımı

 

Genel Sekreteri-İlahiyatçı Dr. Bekir ALBOĞA: Avrupa’da Yetişen Müslüman Gençler: Din Algıları ve Beklentileri

– Almanya’da yetişen gençlerin kavram ve değer dünyaları,
– Almanya’da yetişen gençlerin din – kültür – kimlik ilişkisi,
– Dil engeli ve din eğitimi,
– Almanya’da yetişen gençlerin kafalarına takılan dini sorular ve dini

  desteğe en çok ihtiyaç duydukları alanlar.

– Tecrübe paylaşımı ve müzakere

– Gençlerle birlikte uygulanabilecek etkşinlik örnekleri

 

Çalışma Grupları ve Raporlarının Hazırlanması – Kuddusi UYSAL Yönetiminde

1 –Eğitim Hizmetlerinde sorunlar,  Çözüm ve Geliştirme İmkanları (Okul Öncesi, Hafta Sonu Eüitimi, Yarışmalar ve Yardımcı Fahri Öğreticiler.)

2- Gençliğe Yönelik Hizmetler, Sorunlar ve Çözüm İmkanları (mevcut hizmetler, Değerler Eğitimi, Erdemli Gençlik ve Umre)

3- Dernek Yönetimleri ile ilgili sorunlar ve çözüm imkanları

4- Kadınlara yönelik hizmetlerimizde zorluklar ve güçlendirme imkanları.

5- Dini Hizmetlerin Geliştirilmesi, sorunlar ve çözüm imkanları (Kurban, Takvim, Dergi ve Kutlu Doğum, Cuma  ve Bayram Günleri ile Milli

     Günlerin fırsata çevrilmesi vb. program geliştirme)

6- Cami Rehberliği sorunlar ve yerel kurumlarla ilişkileri geliştirme imkanları (belediye, hastane ve Hapishane dahil)

7- İslamofobi ve ayrımcılıkla etkin mücadele yöntemleri.

8- Cemaatimizle ilişkilerimiz nasıl olmalı ve nasıl güçlendirilmeli? Şehrimizdeki diğer Müslümanlarla ilişkileri geliştirme imkanları.

 

Anket ve Değerlendirme