Nürnberg Din Görevlileri Mesleki Gelişim Semineri

399

Nürnberg Ataşelik Bölgesi Din Görevlileri Mesleki Gelişim Semineri 13-16 Mart 2017 tarihleri arasında Strazburg Diyanet Akademi Merkezinde yapıldı.

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarını ele aldı. Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU Yurtdışı Hizmetlerini ele aldı.

Essen Din Hizmetleri Ataşesi ve DİTİB Genel Başk. Yard. Suat OKUYAN “DİTİB Teşkilat Yapısı, Eğitim Hizmetleri ve dini cemaat çalışmaları” konusunu işledi. Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Mümin ŞENER “Din Görevlilerinin Görev Alanları ile ilgili Sorunlar”ı anlattı.

Seat UZEİROVSKİ Manevi Rehberlik kavramı, tarihi, anlamı ve hizmet alanları  ile Stres Yönetimi konularını ele aldı.

DİTİB Genel Sekreteri, İlahiyatçı Dr. Bekir ALBOĞA  “Avrupa’da Yetişen Müslüman Gençler: Din Algıları ve Beklentileri” konusu ele aldı.

Mehmet SOYHUN “Eyaletlerde İslam Din Dersleri ve Üniversitelerde İslam İlahiyat Kürsüleri” konusunu işledi.

DİTİB Hukuk Danışmanı Mehmet GÜNET “DİTİB’in Dernek Çalışmaları ve hukuki Süreçler”i ele aldı.

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Sinan DEDELER “Geçmişten Günümüze Dini İstismar Hareketleri” konusunu anlattı.

Din görevlilerimiz tarafından oluşturulan çalışma grupları aşağıdaki konuları müzakere etti:Eğitim Hizmetlerinde Sorunlar ve Çözüm İmkanları (Okul öncesi, Hafta sonu eğitimi, yarışmalar ve yardımcı fahri öğreticiler) Gençliğe Yönelik Hizmetler, Sorunlar ve Çözüm İmkanları  (Mevcut hizmetler/Değerler Eğitimi/Erdemli Gençlik ve Umre Dernek Yönetimleri ile ilgili sorunlar ve çözüm imkanları
Kadınlara yönelik Hizmetlerimizde zorluklar ve Güçlendirme imkanları.

Dini Hizmetlerin Geliştirilmesi, sorunlar ve çözüm imkanları (Kurban,Takvim,Dergi ve Kutlu Doğum,dini ve milli bayramların fırsata çevrilmesi vb programları geliştirme) Cami Rehberliği ve yerel kurumlarla ilişkileri geliştirme İmkanları (Belediye, Hastane ve Hapishane dahil)