RAMAZAN BAYRAMI / KHOUTBA DE L’AÏD AL-FITR 02.05.2022 Hutbe

47

RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

Muhterem Müslümanlar!

Sahuru ve iftarıyla, mukabelesi ve teravihiyle, hayır ve hasenatıyla bizleri çok farklı bir manevi neşe ile buluşturan on bir ayın sultanını, Rahmet ve mağfiret mevsimi Ramazan ayını geride bırakarak, sevgi ve şefkatle birbirimize ellerimizi uzatma ve kaynaşma günü olan bayrama ulaşmış bulunmaktayız. Bizi bu mübarek güne ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Örnek almaya çalıştığımız Hz. Muhammed (s.a.s.)’e de sonsuz salât ve selam olsun.

 

Aziz Müminler!

Bir Ramazan-ı şerifi daha uğurlarken, Allah’a kulluk görevimizin Ramazan ayıyla sınırlı olmadığını unutmayalım. Ramazan ayından sonra da camilerimiz beş vakit dolmalı, muhtaçların sofraları donatılmalı, zikir ve istiğfarlarımız bütün yıla yayılmalıdır.

Nitekim Yüce Allah, hutbemin başında okuduğum ayetlerde: “Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret daha hayırlı ve süreklidir.”1 buyurarak arınıp Allah’ı zikrederek, âyetlerini, emir ve yasaklarını sürekli aklında canlı tutarak, onlarla hayatını tanzim etmeye çalışarak namazını ikame eden kişinin kurtulduğunu hatırlatmakta ve bizleri dünya hayatından daha hayırlı ve sürekli olan âhireti tercih etmeye davet etmektedir.

Kıymetli Müslümanlar!

Bayramımızın bayram olması için bizlere bazı vazifeler düşmektedir. Bu vazifelerin başında ise sıla-i rahim gelmektedir. Bu bayramda anne ve babalarımız başta olmak üzere, yakınlarımızın ve akrabalarımızın, konu komşumuzun hâl ve hatırlarını uzaktan dahi olsa sormalı, her bir yakınımızın kalbini kazanmalı böylece Resul-i Ekrem efendimizin “Selâmı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alâkanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz…”2 buyruğunu yerine getirmeliyiz. Bu bayram sabahında omuz omuza aynı kıbleye yöneldiğimiz kardeşlerimizle aramızdaki küskünlüklere, dargınlıklara son vermeliyiz. Yüce Rabbimizin “Müminler ancak kardeştir.”3 ilahî fermanına uyarak aramızdaki muhabbet ve güven bağlarını pekiştirmeliyiz.

Bayramımız, fakiriyle zenginiyle herkese bayram olabilmesi adına, bugünü fırsat bilerek, zekât ve fitrelerimizle, hayır ve hasenatımızla ihtiyaç sahiplerini sevindirmeliyiz. Gelin! Hep beraber yetim ve öksüzleri mutlu edelim, kimsesizlerin kimsesi olalım, onların hayır duasını alalım.

Allah Teâlâ, bizleri bu ilahi emir ve nebevi tavsiyeleri yerine getiren, Cennetiyle ve Cemaliyle müşerref kılınan kullar zümresine ilhak eylesin. Bayramımız bayram olsun. Bayramımız mübarek olsun.

 

1 el-A’lâ, 87/14-17.

2 İbn Mâce, Et’ime, 1.

3 el-Hucurât, 49/10

BONNE FÊTE DE RAMADAN AÏD MOUBARAK

Chers Musulmans !

sa famille proche. Nous devons faire un effort particulier pour rendre visite à nos parents, à nos familles ainsi qu’à nos voisins. De cette manière nous aurons accompli le conseil de notre Prophète (s.a.s) qui nous demande ceci :

« Propagez le Salam (la salutation), offrez à

Aujourd’hui, le mois du Ramadan de cette-année-ci est arrivé à son terme et nous avons enfin atteint le jour de la fête. Les jours de fête sont des jours où nous mettons de côté nos rancunes, nos hostilités et nos rivalités qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales. Ce jour de fête est donc un jour où nous devons nous tendre les mains les uns aux autres. Louanges à Allah (jj) qui nous a permis d’atteindre ce jour béni et que les bénédictions et la paix soient sur notre Prophète (s.a.s).

 

Chers Croyants !

N’oublions pas que nos devoirs envers notre Seigneur ne se limitent pas qu’à la période du mois de Ramadan. Après ce mois- ci nous devons continuer de faire vivre nos mosquées avec nos prières quotidiennes et d’autres activités. Nous devons également continuer de nous soucier du repas des pauvres et nos repentirs doivent s’étaler tout au long de l’année. Car dans le verset que je viens de lire au début de mon sermon, Allah (jj) nous dit ceci :« Réussit, certes, celui qui se purifie, et invoque le nom de son Seigneur et fais la prière. Mais, vous préférez plutôt la vie présente, alors que l’au-delà est meilleur et plus durable. »1 Par ce verset, Allah (jj) nous rappelle que la personne qui se purifie, se souvient de Lui, garde Ses prescriptions à l’esprit, essaie d’organiser sa vie en fonction

 

1Al-A’la (Le Très-Haut), 87/14-17.

manger, resserrez vos liens familiaux et entraidez-vous…»2

Ce matin de fête, nous devons mettre fin aux querelles et aux rancœurs entre nous et nos frères avec lesquels nous nous tournons vers la même qibla épaule contre épaule. Car comme l’affirme le Coran « Les croyants ne sont que des frères. »3 Pour que notre Aïd soit une vraie fête, pour les riches comme pour les pauvres, nous devons saisir l’occasion en ce jour de rendre les pauvres heureux en s’acquittant de la zakat et de la zakat al-fitr. Alors mes chers frères et sœurs ! Rendons tous ensemble les orphelins heureux, soyons une famille pour eux et obtenons leurs bénédictions et leurs joies.

Qu’Allah (jj) nous compte parmi Ses serviteurs qui accomplissent Ses ordres et qui écoutent les conseils de Son Prophète (s.a.s). C’est ainsi que nous serons honorés du Paradis. Que notre Aïd soit une fête pour tous. Je vous souhaite une bonne fête du Ramadan. Aïd Moubarak à tous !

2Ibn Mâja, K. Al-At’ime, 1.

3Al-Houjurat (Les appartements), 49/10.