Rencontre avec les étudiants/ Üniversite öğrencileri ile buluşma

1237

6/9

Une soixantaine d’étudiants du supérieur se sont rencontrés à Strasbourg.

La soirée organisée par l’attaché aux affaires sociales Dr. Fevzi HAMURCU a débuté par un repas à la salle des conférences du DITIB.

Après le discours d’ouverture de Mr SAYIN Yasin, étudiant en dernière année de génie mécanique, Mr HAMURCU a brièvement présenté les projets du DITIB et a soutenu la participation des jeunes aux actions de l’association. Il a également noté qu’il était prêt à investir des projets d’intérêt général émanant des jeunes.

À la suite d’une présentation singulière, les étudiants qui ont fait une présentation de leurs travaux, expériences et projets professionnels ont créé une atmosphère fulgurante.

Les étudiants ayant pour la plupart participé à des projets d’envergure au Milli Görüş, Cojep, UETD ou autre ont manifesté leur volonté de développer ces actions.

En outre, ils ont affirmé leur contentement face à l’approche fraternelle du DITIB envers toutes les organisations et les communautés quelles qu’elles soient.

Voici les lignes directives des projets sur le court et moyen terme :

 – Accroissement des aides aux devoirs et de leur durée.

 – Encourager la participation des familles aux activités de parents d’élèves.

 – Ouverture d’une crèche et de classes de « maternelle » le week-end.

 – Organisation de voyages et de visites historiques et culturelles en Turquie, dans les Balkans et en Europe.

 – Organisation de camp de formation en Turquie et en France.

 – Encourager les études supérieures par l’appui de personnes modèles.

 – Organiser des séminaires et conférences dirigés par des étudiants en médecine.

 – L’appui des étudiants en Littérature et Turcologie dans le maintien de la langue natale (turc).

 – Organisation annuelle de rencontre des étudiants de Strasbourg avec une large participation annuelle avec les étudiants et encourager leur participation.

 – Organiser des tournois d’échecs ou autres activités propices au développement cérébral, la lecture de livres et de poèmes, la synthèse d’ouvrages, des programmes favorisant la prise de paroles des enfants et des jeunes…

 – Favoriser la participation à la foire au livre organisée par le DITIB entre le 8 et le 11 Novembre 2014.

 – Ouvrir un salon de lecture et une bibliothèque DITIB.

 Et bien d’autres projets!

 Le coordinateur de l’attaché aux affaires éducatives Faruk BOZKOYUN a également informé sur des sujets éducatifs.

 Les étudiants ont manifesté leur satisfaction et leur enthousiasme émanant de cette rencontre et ont sollicité son renouveau.

Strazburg’da çeşitli üniversite ve fakültelerde okuyan yaklaşık 60 öğrenci biraraya geldi. Ev sahipliğini Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Fevzi HAMURCU’nun yaptığı toplantı DİTİB Konferans Salonunda akşam yemeğiyle başladı. 

Toplantının moderatörlüğünü yapan Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Yasin SAYIN’ın açılış konuşmasının ardından Din Hizmetleri Ataşesi Fevzi HAMURCU, kısaca DİTİB’in projelerini tanıttı, bu konularda gençlerin katkısından mutluluk duyacağını, toplumun yararına olacak konularda gençlerden gelecek projelere de katkı sağlamaya da hazır olduğunu belirtti.

Tek tek söz alarak kendilerini tanıtan  öğrenciler, şu ana kadar yaptıkları başarılı çalışmalardan ve gelecek hedeflerinden bahsederek toplantıyı adeta beyin fırtınasına dönüştürdüler. Daha önce Millî Görüş, COJEP, UETD gibi çatı kuruluşları bünyesinde ve diğer pek çok derneğin çatısı altında gerçekleştirdikleri faaliyetlerden de örnekler veren üniversiteli gençler bunları daha da geliştirmek istediklerini ifade ettiler. Ayrıca, DİTİB’in vatandaşlarımız tarafından oluşturulan tüm çatı kuruluşlarına ve cemaatlere karşı kucaklayıcı ve samimi yaklaşımından da memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Kısa ve orta vadede yapılmasının önemi vurgulanan projelerden bazıları şunlardır:
Okul derslerine destek kurslarının çeşitlerinin ve sürelerinin arttırılması;
Okul aile birliklerine vatandaşlarımızın katılımının sağlanması;
Kreş ve haftasonu anasınıflarının açılması;
Türkiye, Fransa, Balkanlar ve Avrupa’da tarihî ve kültürel gezi ve ziyaretlerin organize edilmesi;

Türkiye’de ve Fransa’da yatılı eğitim kampları düzenlenmesi;
Mesleklerinde başarılı olmuş kişilerin gençlerimize rol-model olması ve onların üniversite okumalarının teşvik edilmesi;
Sağlıklı toplum oluşturmak için tıp öğrencilerinin seminer ve konferanslar vermesi;

Aile içi sorunların ve iletişim eksikliklerinin giderilmesi için psikoloji öğrencilerinin konferanslar ve seminerler vermesi;

Çocukların Türkçe dil gelişimlerini sağlamak için özellikle Türkoloji ve edebiyat öğrencilerinin katkı vermesi;

Her yıl çok geniş katılımlı üniversite öğrencileri buluşmasının yapılması;

Satranç turnuvası ve yetenek geliştirici diğer faaliyetlerin organize edilmesi;

Kitap ve şiir okuma yarışmalarının, kitap özetleme çalışmalarının düzenlenmesi, çocukların ve gençlerin ifade yeteneklerini geliştirmek için tartışma programlarının organize edilmesi; 

DİTİB’in 8-11 Kasım 2014 tarihlerinde düzenleyeceği Kitap Fuarına katkı verilmesi;

Okuma salonu ve kütüphane açılması;

Ve heyecan veren pek çok güzel proje…

Toplantıya katılan Eğitim Ataşeliği Koordinatörü Faruk BOZKOYUN da eğitim konularında bilgi verdi. 

Üniversiteli Gençler Buluşması, öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı ve genişletilerek tekrarlanması talep edildi.