Üç Ayların Manevi İklimine Yaklaşırken – 21 Şubat 2020 Türkçe Fransızca Hutbe

527

21.02.2020ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNE YAKLAŞIRKEN

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer kadar olan ve ‘Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan’ cennete koşun.”1

Hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz bize şu duayı öğretmiştir: “Allah’ım! Sen affedicisin, Kerîm’sin, affetmeyi seversin, beni de affet.”2

Aziz Müminler!

Allah’a kulluk etmenin yeri ve zamanı yoktur. Ancak bazı yer ve zamanların önemi biraz daha özeldir. ‘Üç aylar’ dediğimiz mevsim de böyledir. Rabbimizin lütuf ve ihsanı ile ömrümüze bereket, ruhumuza sükûnet katan üç ayların gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki Salı günü Recep ayına kavuşmuş olacağız. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece de Regaib gecesini idrak edeceğiz.

Bizleri bu günlere ulaştıran Cenâb-ı Allah’a hamd ü sena, ümmetine ibadeti, tevbe ve istiğfarı, dua ve niyazı öğreten Resûl-i Ekrem’e de salat ü selam olsun.

Kıymetli Müslümanlar!

Üç aylar, müminlerin her yıl heyecanla beklediği, – Cuma dışında- topluca ibadete yöneldiği aylardır. Rabbimizin kulları için açtığı sonsuz lütuf kapılarının ilki Recep ayıdır. Bu ayda iki özel gece gönül hanemize misafir olur. Bunlardan biri Regaib gecesidir. Regaib, arzularımızı Allah’ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancın Rabbimize yönelmek olduğunu bize öğretir.

Diğeri ise Mescid-i Aksa ile bütünleşen Miraç gecesidir. Miraç, maddi heveslerden manevi değerlere geçmeyi, fani olandan baki olana yücelmeyi bizlere hatırlatır.

Muhterem Müminler!

Recep ayından sonra, Ramazan’a hazırlandığımız Şaban ayı karşılar bizi. Şaban’ın ortasındaki Berat gecesi, af ve afiyete kavuşmanın Allah’a kullukta gizli olduğunu bize hatırlatır.

Üç ayların sonuncusu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı şeriftir. Ramazan; Kur’an, oruç, infak, zekât, arınma ve tefekkür ayıdır. Ramazan’ın son günlerinde ‘bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi’ni idrak ederiz. Ve nihayet Rabbimize itaatkâr bir kul olmanın mutluluğuyla Bayrama erişiriz.

Aziz Müslümanlar!

Rabbimize gönülden bağlanmak, O’na hakkıyla ibadet  etmek  ve güzel  ahlaka uygun bir hayat sürmek için üç   ayları   fırsat   bilelim.   Hata   ve   günahlarımıza tevbe edelim. Varsa kötü alışkanlıklarımızı terk edelim. Haktan ve hakikatten, iyiden ve güzelden yana yeni bir sayfa açalım. Mahzun gönüllere neşe ve sevinç taşıyalım. “Ben” duygusundan sıyrılıp “biz” şuuruna varalım. Böylelikle dünyada ve ahirette huzura erelim..

Hutbemizi sonlandırırken, üç ayların ve Regaib gecesinin milletimize, ümmet-i Muhammed’e ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

21.2.2020- À L’APPROCHE DES 3 MOIS SACRÉS 

Chers musulmans ! 

Notre Seigneur nous dit dans le Saint Coran :  « Et précipitez-vous au pardon de votre Seigneur, et à un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les muttaqis (pieux)». Quant au prophète, il nous enseigne une évocation comme ceci: «Ô Allah ! Tu es certes pardonneur, et tu aimes le pardon, alors pardonne moi».

Chers croyants ! 

Il n’y a pas de temps et de lieu pour adorer Allah. Cependant, il y a certains lieux et moments qui sont uniques. Cette période que nous appelons «les trois mois» font partie de ce temps particulier. Nous sommes à la porte des trois mois qui sont par la grâce et le bienfait d’Allah, une bénédiction dans notre vie et un apaisement pour notre âme. Nous allons entrer ce mardi dans le mois de Redjeb. Quant au jeudi soir nous allons commémorer la nuit de Reghaib. 

Chers musulmans !

Le mois de Redjeb est la première des portes de la bienfaisance de notre Seigneur. Dans ce mois, nous accueillons deux nuits sacrées. L’une d’entre elles, est la nuit de Reghaib. Reghaib, qui signifie qu’il faut essayer de lier nos souhaits et nos désirs à l’agrément d’Allah. La seconde est la nuit de Miradj (la nuit de l’ascension). Le Miradj nous apprend à passer des désirs matériels aux valeurs spirituelles, il nous rappelle également l’élèvement de l’éphémère vers l’éternelle.

Chers fideles !

Après le mois de Redjeb, nous entrerons dans le mois de Cha’bane, dans lequel nous nous préparons avec enthousiasme pour le mois de Ramadan. Au milieu du mois de Cha’bane, la nuit de Bérate, nous rappelle que l’accès au pardon et au bien-être est caché dans l’adoration d’Allah.

Le dernier de ces 3 mois est le mois de Ramadan. Le Ramadan qui est le mois de jeûne, d’aumône, de purification et de méditation. Dans les derniers jours du mois de Ramadan se trouve la nuit du Destin qui «est meilleure que mille mois». Finalement, nous atteignons le jour de fête avec le bonheur d’avoir été des serviteurs obéissants. 

Chers musulmans ! 

Saisissons l’opportunité de ces 3 mois, pour nous lier de tout coeur à notre Seigneur, l’adorer convenablement et mener une vie conforme à la bonne conduite. Repentons-nous de nos erreurs et de nos péchés. Délaissons nos mauvaises habitudes. Ouvrons une nouvelle page dans la vérité, dans la bonté et le bien. Offrons la joie et la bonne humeur dans les cœurs tristes. Débarrassonsnous de tout sentiment égoïste et travaillons pour le vivre ensemble. Ainsi, soyons sereins dans ce monde et dans l’au-delà.  Nous demandons à Allah le Tout-Puissant que cette période apporte de la bonté à nos fideles ainsi qu’à toute l’humanité.

 

1 Âl-i İmrân, 3/133.

2 Tirmizî, Deavât, 84.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Üç Ayların Manevi İklimine Yaklaşırken 21 Şubat 2020 Türkçe Fransızca Hutbe indirmek için TIKLA