Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) Mezunu Din Görevlilerine Türkçe Öğreticiliği Eğitimi

721

Yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşlarında çocuk ve gençlere verilen dini, kültürel eğitimler arasında anadil Türkçe’nin müstakil bir ders olarak işlenmesinin yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak YTB, UİP mezunu Din görevlilerinin Türkçe öğreticiliği hususunda eğitilmeleri yoluyla Türk toplumuna kazandırılmasında fayda görmektedir.

Bu minvalde, 27.06.2019-05.07.2019 tarihleri arasında Fransa Strazburg DİTİB Akademi Merkezinde UİP mezunu Din Görevlileri için Türkçe öğreticiliği eğitimi yapılmaktadır.
Bir yıl boyunca devam edecek eğitimlerin ilk halkası olarak, Yunus Emre Enstitüsü’nün hazırladığı ve Ankara merkezden görevlendirdiği uzmanlarla 9 günlük teknik ve pratik eğitim öncesinde, Avrupa’da Türkçenin durumu, göç, çift dillilik, anadil ve kimlik, dil ve din ilişkisi, çocuklarda anadil öğrenimi ve Avrupa’da öğrenci profili, kültür aktarımı ve Türk toplumunu ilgilendiren benzeri konularda hem Türkiye hem de Avrupa’dan akademisyenlerimizin katkılarıyla ek seminerlerin sunulmasında fayda olacağı düşünülmektedir.
Söz konusu eğitim programı sözleşmeli Din görevlisi olarak görev yapan Uluslararası İlahiyat Programı mezunlarının görev yaptıkları derneklerde aynı zamanda Din dersleriyle birlikte, öğrencilerine etkili ve kaliteli Türkçe dersleri de vermelerine olanak sağlayacaktır.