YTB Türkçe Eğitimciliği Projesi

415

Anadilini yaşatarak dini ve milli köklerine bağlı birer birey olarak yabancı ülkelerde bulunmak pek de kolay olmasa gerek.
Bu bağlamda yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşlarında çocuk ve gençlere verilen dini, kültürel eğitimler arasında anadil Türkçenin müstakil bir ders olarak işlenmesinin yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı -YTB- bu amacı teminen, Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde yürütülen Uluslararası İlahiyat Programından (UİP) mezun olmuş ve Avrupa’daki Türk cami derneklerinde görev alan sözleşmeli personelin Türkçe öğreticisi olarak Türkçe öğretimi projelerinde faaliyet göstermelerinin faydalı olacağını düşünerek bu Eğitim Programını hayata geçirmek üzere harekete geçtiler.

Bu saikle, UİP mezunu sözleşmeli personel ile 21-29 Eylül 2019 tarihlerinde Strazburg’ta DİTİB Diyanet Akademi Merkezinde iki grup halinde bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimin ilk 4 günü din-dil ilişkisi, göç, kimlik ve aidiyet, Avrupa’daki Türk toplumunun durumu gibi konularda, Türkiye ve Avrupa’dan değerli akademisyenlerin seminerleri ile gerçekleşecektirildi. Diğer 5 gün, Yunus Emre Enstitüsü Genel Merkezi Türkçe Öğretimi Birimi Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu ve uzman arkadaşları ile teknik ve pratik Türkçe öğreticiliği eğitimi sunuldu.
Eğitimin Çocuklara sevdirilmesi ve onlardan daha çok faydalanabilmesi için değişik oyun ve alıştırmalara da değinildi ve pratik uygulamaları da yapıldı.
Kursiyerler gruplar halinde hem A1 seviyesinde birer metin yazıp son günde de bu metni bir uygulamalı ders olarak planlamasını ve pratik işleyişini de uygulamalı olarak sundular.

Çok başarılı bir eğitimin kapanış programına T.C. Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami ŞAYLIMAN’da katıldılar ve kısa bir değerlendirme konuşması yaptıktan sonra kursiyerlere Katılım Belgeleri verilerek Program tamamlandı.