YTB’nin “İnsan Hakları Eğitim Programı’na“ Başvurular Başladı

320

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), “İnsan Hakları Eğitim Programı” ile yurt dışındaki Türk öğrencilerini Fransa’nın Strazburg şehrinde buluşturuyor. Program kapsamında öğrenciler, insan hakları, ayrımcılık, uluslararası kuruluşların işleyişi gibi alanlarda alacakları eğitimin yanında Strazburg’taki uluslararası kuruluşları tanıma fırsatı bulacaklardır.

2-5 Nisan 2020 tarihleri arasında Strazburg’ta düzenlenecek “İnsan Hakları Eğitim Programı” kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli uzmanlar tarafından ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapısı ve başvuru usulü gibi konularda verilecek teorik eğitimin yanında sivil savunuculukla ilgili tecrübe paylaşımları gerçekleştirilecektir. Program kapsamında ayrıca Strazburg’taki uluslararası kurumlar ziyaret edilecektir. Eğitim programı birçok ülkeden gelecek katılımcılar arasında ağ oluşturma fırsatı sunacaktır.

Program dili Türkçe olacaktır.

Program Tarihi ve Yeri: 2 Nisan Perşembe (akşam saat 18’de tanışma toplantısı ile program başlayacaktır) – 5 Nisan Pazar 2020 (öğle saatlerine kadar) – Strazburg/Fransa

Eğitim Programı:

Eğitim programı kapsamında aşağıdaki konular işlenecektir:

 • İnsan Hakları ve Ayrımcılık Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
 • Avrupa Pratiğinde İnsan Hakları ve Ayrımcılık
 • Avrupa’da İslamofobi ve Yabancı Düşmanlığı
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yapısı, İşleyişi ve Başvuru Usülü
 • İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarının İşleyişi (AİHM, BM ve AGİT)
 • AİHM’nin Kültürel ve Dini Haklara İlişkin İçtihatları
 • Müslümanlara Karşı Nefret Suçlarıyla Mücadele
 • Sivil Savunuculuk Çalışmaları ve Stratejileri
 • İnsan Hakları Savunuculuğunda Sivil Toplum Çalışmaları
 • İslamofobi Çalışmalarında Tecrübe Paylaşımı

Kurum Ziyaretleri:

 • Avrupa Konseyi
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Programın detayları katılımcılara daha sonra iletilecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Eğitim programına, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi 3 ve 4’üncü (5’inci sömestrden itibaren) sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri başvurabilecektir.

Programa Hangi Ülkelerden Başvurular Kabul Edilecektir?

-ABD – Birleşik Krallık – İsveç

-Almanya – Danimarka – İsviçre

-Avusturya – Finlandiya – İtalya

-Avustralya – Fransa – Norveç

-Belçika – Hollanda – Kanada

Programa Hangi Bölümleri Okuyanlar Başvurabilir?

-Hukuk -İletişim Bilimleri -Psikoloji

-Siyaset Bilimi -Eğitim Bilimleri -Sosyoloji

-Uluslararası İlişkiler -Medya Bilimleri -Felsefe

-Filoloji -Teoloji -İşletme

-Diğer Sosyal Bilimler

ULAŞIM VE KONAKLAMA:

Programa katılım ücretsiz olup, konaklama ve yemek masraflarının tamamı YTB tarafından üstlenilecektir. Ulaşım masrafları ise katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

BAŞVURU:

Başvurular 15 Mart 2020 tarihine kadar online olarak basvuru.ytb.gov.tr sayfasından alınacaktır.

Program hakkında detaylı bilgi ve sorularınız için bize ihep@ytb.gov.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Kabul Kriterlerine Etki Eden Hususlar
1. Adayın bulunduğu ülkenin önde gelen üniversitelerinin birinde eğitimine devam ediyor veya eğitimini tamamlamış olması
2. Adayın insan hakları, eğitim, kültür, sanat vb alanlarında başarı göstermiş olması
3. Adayın sivil toplum faaliyetlerine aktif olarak katılmış olması

Yukarıdaki kıstasların tamamını veya bir bölümünü karşılıyor olmak programa seçilmenizi sağlamaz. Başvuranlar arasında yukarıdaki kıstaslar temel alınarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından eleme yapılacaktır. Öğrencilerin seçiminde nihai karar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.Programa katılım öngörülen kontenjanla sınırlı olup katılması uygun görülen katılımcılara e-posta yolu ile bilgi verilecektir.